Pris

Al-hamd - pris er mere generel og omfattende end ash-shukr - tak eller taknemmelighed, fordi tak og taknemmelighed blot er gengældelse for en tjeneste, hvor al-hamd både er en gengældelse som tak og en spontan prisning. Ligeledes kan ash-shukr være mere generel og omfattende end al-hamd, fordi pris bliver udtrykt med tungen, og tak udtrykkes med både tunge, hjerte og lemmer.

Hvis man kender den universelle betydning af al-hamd, vil man vide at udtrykket al-hamdulilah - Al pris tilhører Allah - forudsætter pris af Allah for Hans majestæt, umådelige storhed, enhed, magt, skænkning af tjenester, viden, evner og kraft, visdom og andre attributter, og at det forudsætter at takke Ham og prise Ham for enhver gunst, Han har givet, og enhver nåde Han har skænket til hele Sit skaberværk i denne verden og den næste.

Hvilket ord det er, der samler dét sammen, som bøger finder det svært at udtrykke, og som skabningernes intellekter enes om er umuligt at sætte tal På. Lad det være nok for dig, at Allah gjorde det til begyndelsen af Sin bog, og afslutningen af den bøn Havens folk bruger.

At takke med tungen er både at prise Den Der Skænker velsignelser og at tale om velsignelserne. Allahs budbringer må Allah velsigne ham og give ham fred sagde: "At tale om velsignelser er taknemmelighed." Taknemmelighed udtrykt med lemmerne betyder at være lydig over for Allah og at holde op med at være ulydig overfor Ham. Taknemmelighed med hjertet er erkendelse af størrelsen af de velsignelser og den viden, slaven har fået, er en nådig gave, og ikke noget slaven har gjort sig fortjent til.

Vid at de velsignelser der skal takkes for, ikke kan tælles, men de kan inddeles i tre generelle kategorier:

  1. Verdslige velsignelser så som godt helbred og rigdom.
  2. Velsignelser i vores deen såsom viden og Påpasselighed - 'taqwa'.
  3. Og næste verdenlige velsignelser; det er, at man bliver givet stor belønning for få handlinger i et kort liv.

En mand spurgte Ibrahim ibn Adham: "Hvem er de bedste mennesker?" Han reflekterede over det og sagde: "De fattige der når de bliver afvist, er taknemmelige, og når de bliver givet noget foretrækker [at] andre [får det] frem for dem selv."

En af dyderne ved taknemmelighed er, at det både er en af Sandhedens attributter [såvel som] en af menneskets attributter, fordi et af Allahs navne er 'ash-shakir' -Den der Belønner, litt. Den Taknemmelige - og 'ash-shakur' - Den Fuldstændigt Taknemmelige.

Det at vi siger 'Al pris tilhører Allah verdenernes Herre', er ifølge de, der sammenligner [udtalelser] bedre end 'Der er ingen anden gud end Allah' På grund af to ting.

Den ene er at an-Nasa'i fortæller fra Allahs budbringer må Allah velsigne ham og give ham fred " for den der siger 'Der er ingen anden gud end Allah', vil der blive skrevet tyve gode handlinger, og for den der siger 'Al pris tilhører Allah verdenernes Herre', vil der blive skrevet tredive gode handlinger".

Den anden grund er, at den tawhid som 'Al pris tilhører Allah verdenernes Herre' forudsætter, [allerede] er tilstede i ordene 'verdenernes Herre' og [det gode] øges med ordene 'Al pris tilhører Allah', og der er de meninger i disse ord, som vi tidligere har præsenteret.

Allahs budbringer må Allah velsigne ham og give ham fred udtalte: "Det bedste jeg har sagt, jeg og profeterne før mig er: "Der er ingen anden gud end Allah" . Det gjorde han På grund af den tawhid, der ligger i ordene og 'Al pris tilhører Allah verdenernes Herre' følger med dette udtryk i dets mening og har mere end det. Den troende siger det for at få en belønning, hvor den der træder ind i Islam er Pålagt at sige 'Der er ingen anden gud end Allah'.


Noter:

Afslutningen af den bøn Havens folk bruger: Dette refererer til den bøn, de troende vil sige i Paradisets Have "Deres bøn i den vil være 'al herlighed tilhører Dig, Åh Allah' og fred vil være deres hilsen i det, og deres bøn vil slutte 'Al pris og tak tilhører Allah verdenernes Herre'." (Surah Yunus, aya 10).

"At tale om velsignelser er taknemmelighed": Del af viderefortælling fra ash-Sha'bi med autoritet fra an-Nu'man ibn Bashir at Allahs budbringer må Allah velsigne ham og give ham fred sagde "Han der ikke er taknemmelig for en lille smule kan ikke være taknemmelig for meget, og han der ikke taknemmelig over for folk kan ikke være taknemmelig over for Allah. At tale om velsignelser er taknemmelighed, og at undlade det er utaknemmelighed (kufr). Fællesskab (jama'ah) [fører til] barmhjertighed og splittelse [fører til] fornedrelse." (Citeret af al-Qurtubi i sin 'Jami' Ahkam al-Qur'an', tafsir 'ala sura 'Wa'd-Duha'.

Deen: Livstransaktionen, gælden mellem to parter, i dette tilfælde mellem Skaberen og det skabte.

Ibrahim ibn Adham: Abu Ishaq Ibrahim ibn Adham. Han var prins i riget Balkh i det centrale Asien, men han vendte sig mod Allah, og forlod alt han ejede. Imam al-Junayd sagde om ham: "Ibrahim er nøglen til videnskaberne" og han er meget respekteret for sit eksemplariske liv og dybe viden om menneskets stader af alle der har viden . Han var sammen med Sufyan ath-Thauri i flere år.

Al-Haqq: - Sandheden - et af Allahs navne.

Ash-Shakur: - et af Allahs navne - Den Ene Der Belønner Sine slavers handlinger med rigelig belønning. Det er også blevet sagt at det betyder 'Den Ene Der Priser Sine slaver.

"Der er ingen anden gud end Allah": Fortalt i at-Tirmidhis Jami', Kitab ad-Da'awat.

Oversat fra engelsk af Hussein Gyldenstjerne Schjiøttz