Taqwa

Ibn Juzayy sagde i sit leksikon over begreber:

Taqwa er et verbalsubstantiv, der kommer fra 'al-wiqayah' (at bevare / at bevogte) og bogstavet 't' er i stedet for 'w'. Dets betydning er frygt, at klynge sig til lydighed overfor Allah og forlade ulydighed over for Ham.

Det er summen af alt godt.

["For al-muttaqina (de der har taqwa)" der er [baseret På den ottende verbale form] 'mufta'ilina' fra at-taqwa.

Ordet 'muttaqina' stammer fra 'waqaa' - han holdt , bevarede, forsvarede. Det er fra den ottende verbale form, der giver 'ittaqaa', og det 't' der er lagt På verbet, kan introducere et element af et selv af den type, der i grammatik kaldes refleksiv, således at betydningen kan være - han holdt sig selv, han bevarede sig selv, han forsvarede sig selv - og 'muttaqin' betyder, en der holdt sig selv, bevarede sig selv, forsvarede sig selv. 'Muttaqin' er flertalsformen.

Mænd med viden har givet adskillige forklaringer På meningen af ordet 'taqwa'. Det har grader, men kernen af taqwa består i alle de handlinger, der indgår i, at holde sig væk fra det der er forbudt, misbilliget eller blot værdiløst, og i at gøre alle de handlinger der er obligatoriske, anbefalede eller prisværdige.]


Ibn Juzayy fortsætter:

Vi vil diskutere taqwa i tre dele:

Første del:

Fortrinene ved taqwa er 15, og er hentet fra Koranen:

 • Vejledning pga. Hans ord "vejledning for al-muttaqin".
 • Hjælp pga Hans ord "Sandelig, Allah er med de folk, der har taqwa".
 • Tæt venskab pga Hans ord "Allah er den nære ven af al-muttaqin".
 • Kærlighed pga Hans ord "Sandelig, Allah elsker al-muttaqin".
 • Dække over forkerte handlinger pga Hans ord "Hvis i har taqwa for Allah, vil Han give jer en forskelsbehandling, og Han vil dække over jeres forkerte handlinger.
 • En vej ud af ulykkelighed og forsyninger fra et sted, hvor man ikke forventer det pga Hans ord" Hvem der har Taqwa for Allah, Han vil give ham en vej ud og forsyne ham fra, hvor han ikke forventer".
 • Lettelse af ens forehavender pga Hans ord "Hvem der har taqwa for Allah, Han vil give lettelse for ham i hans forehavender"
 • Fuldstændigt dække over forkerte handliger og forøgelse af belønning pga Hans ord "Hvem der har taqwa for Allah, Han vil dække over hans forkerte handlinger og forøge for ham en belønning"
 • Accept af handlinger pga Hans ord "Allah accepterer kun fra al-muttaqeen"
 • Succes pga Hans ord "Og hav taqwa for Allah for at i måske vil få succes".
 • Gode nyheder pga Hans ord "For dem er der gode nyheder i denne verden og i den senere".
 • Adgang til Haven pga Hans ord "Sandelig, for al-muttaqeen er der med deres Herre Haver af lyksagelighed"
 • Frelse fra Ilden pga Hans ord "Da vil vi redde de, der havde taqwa".

Anden del:

Der er ti ting, der vækker taqwa:

 1. Frygt for straf i det næste liv
 2. Frygt for straf i dette liv
 3. Håb om en belønning i denne verden
 4. Håb om en belønning i den næste verden
 5. Frygt for Afregningen
 6. Generthed og undselighed i Allahs åsyn, og det er stadet af frygtsom årvågenhed 'muraqabat'
 7. Vise taknemmelighed for Hans velsignelser ved at adlyde Ham
 8. Viden pga hans ord "De af hans slaver frygter kun Allah, de der har viden"
 9. Lovprise, ophøje og ære Hans majestæt og det er ærefrygtens stade 'haybat'
 10. Oprigtig kærlighed På grund af disse ord:
"Du adlyder ikke Gud selvom du viser, at du elsker Ham,
Dette er, ved mit liv, en analogi der forbavser.
Hvis din kærlighed var oprigtig ville du have adlydt Ham,
Sandelig, den der elsker, er mod den han elsker lydig."

Og til Allah tilskrives det gode, fra den der sagde:

"Hun sagde, og hun havde spurgt til sin elskers tilstand,
"For Allahs skyld, beskriv ham, fuldstændigt og overdriv ej!"
Så jeg sagde: "Hvis han havde frygtet at dø af tørst,
og du havde sagt: "Stop, nærm dig ikke vandet!" så ville han ikke have nærmet sig"".

Tredje del:

Der er fem grader af taqwa:

 1. At slaven skal beskytte sig selv mod kufr (at dække over sandheden) og det er stadet af islam.
 2. At man skal beskytte sig selv mod ulydighed og ting, der er forbudte, og det er stadet af at vende sig væk fra, dvs at angre -'tawbah'
 3. At man skal beskytte sig selv mod tvivlsomme ting, og det er stadet af forsigtighed og omhyggelighed 'wara'a'.
 4. At man skal beskytte sig selv, også mod de ting der er tilladte, og det er stadet af at klare sig uden 'zuhd'.
 5. At man skal beskytte sig selv mod tilstedeværelsen af andet end Allah i sit hjerte, og det er tilstedeværelsen af direkte bevidnelse 'mushahadat.