Tawhid - Allahs Enhed

Ibn Juzayy siger i en kommentar til en ayah i surah al-Baqarah -"og jeres gud er en gud" om meningen af tawhid:

Vid at folks forståelse og oplevelse af Allahs enhed har tre grader:

  1. Flertallet af muslimernes tawhid der er det, der beskytter en person mod destruktion i denne verden, og redder dem fra en plads i ilden i det næste liv; og det er benægtelse af partnere til Allah, og af at nogen / noget er lig med Allah, benægtelse af en kvindelig partner til Allah, børn af Allah, benægtelse af væsener der ligner Allah og af modsætninger til Allah [f.eks. en kamp mellem det gode og det onde i form af Allah mod Shaytan som ligeværdige parter. Dette er umuligt, idet Allah har skabt alt, og Han er ikke selv skabt, hvorimod Shaytan er skabt af Allah.]
  2. En person af denne grad, der er de udvalgtes grad, ser at alle handlinger kommer fra Allah alene, han ser det ved hjælp af, at slørene fjernes (mukashafah), og ikke ved hjælp af logik som enhver muslim opnår. Den udvalgtes stade i tawhid beriger hjertet med en nødvendig viden, der ikke behøver et bevis. Frugten af denne viden er, at man vender sin fulde opmærksomhed mod Allah, stoler På Ham alene, og afviser folk så man ikke håber På nogen anden end Allah, og frygter ingen anden end Ham, idet man ikke ser nogen anden end Ham, der handler, og man ser alle mennesker underlagt en overvældende magt, og at intet ligger i deres egne hænder. Så man forkaster sekundære årsager og benægter andre herrer.
  3. En person af denne grad ser intet andet end Allah eksistere, så man holder op med at se På folk, indtil det er som om, de er ikke-eksisterende for en. Dette er, hvad sufierne kalder tilintetgørelsens stade (fana), hvilket betyder at blive fjern fra folk, indtil man er blevet tilintetgjort fra sit eget selv og fra sin tawhid, dvs man trækker sig tilbage fra dette, idet man er opløst i at bevidne Allah.

Noter:

Fra 'Glossary of Islamic Terms' af Aisha Bewley

  1. Ibn Juzayy: Muhammad ibn Ahmad, Abu'l-Qasim ibn Juzayy al-Kalbi fra Granada, født i 693/1294, en Maliki lærd og imam i tafsir og fiqh. Han skrev den velkendte tafsir, Kitab at-Tashil li 'Ulum at-Tanzil. Han døde i 741/1340.
  2. ayat: Ayah - ental. Ayat -Flertal. Et vers af Koranen. Betyder egentligt "tegn" og henviser også til de tegn man ser i skabelsen.
  3. Surah: Kapitel i Koranen. Koranen består af 114 sura'er. Al-Baqara - Koen

Oversat fra engelsk af Hussein Gyldenstjerne Schjiøttz