Gud er Død!

Abdassamad Clarke

        i

Hvem slog Ham ihjel?

Det gjorde vi

Vi fandt Ham og begrænsede Ham til himlene

        udelukkede Ham fra jorden

Vi vågede at lave billeder af Ham

Vi gav Den Mætte af Dage

        et langt gråt skæg

        og en menneskelig form

Vi gav Ham en rolle

        der udspilledes i begyndelsen af skabelsen

        med mærkelige indgreb

        her og der i historien.

Vi tilskrev Ham at "Guds Vilje"

        var mærkelige lunefulde ulykker

        som forsikringsselskaber

        ikke vil dække.

Vi begrænsede tilbedelsen af Ham til

        trækfyldte gamle stenbygninger

        en dag ud af syv

        og da et dødeligt menneske

        mindede os om Guds ophøjethed

        løftede vi det menneske op til guddommelighed.

Vores videnskab stjal Hans lov

        tydelig plagiatering

        Planeterne havde bevæget sig i elliptiske baner

        i millioner af år førend Newton "opdagede"

        Bevægelseslovene

Manglende et Højeste Væsen ophøjede vi naturen

        til en position der ikke er hendes

        så gav vi os metodisk til

        at overvinde denne kraft

        ødelæggende land,

        hav, vores mad

        og selve den luft vi ånder

Allerede tilfredse med at være sluppet af med Gud

        genoplivede vi en samling mindre guder

        der ville have forvirret grækerne

        gjort romerne forlegne

        og misundt af hinduerne

Vi håner tilbedelse og bønner

        alligevel indeholder vores liv

        tusind tomme ritualer

        smykkende og formildende

        en horde af venlige

        og fjendtlige guder

Vi lever liv der er dedikeret til at æde og drikke

        Er det ikke tilbedelse?

Vi har bundet os selv

        til at bruge størstedelen af vores liv

        på at tjene penge

        og i det gør vi penge til vores gud

        for ingen asketisk munk i sin lille celle

        har nogensinde vist mere fuldstændig hengivenhed

Vi har genrejst det gamle idol

        af vellystig seksualitet

        og dets nubile former pryder vore aviser,

        film, vores vægge

        og vores drømme.

Det har til gengæld belønnet os med kønssygdomme,

        deres søster AIDS

        og social opløsning

        udenn sidestykke til noget.

Vi er for stolte til at bukke for Gud

        men vi vil kravle på knæ

        til bankdirektøren

        når vi løber ind i problemer med afdragen

Vi lever sandt at sige vores liv

        for at købe vores huse

        som Farao

        der dedikerede sit styre til at bygge sin pyramidalske grav.

Sammen med Gud døde Himmel og Helvede

        og istedet for satte vi fantasien

        drømmeland

        af computergrafik

        og dens fuldautomatiske

        centralvarmede

        termo vinduererede

        fast food bordel

        der desværre har

        det forfærdelige potentiale til en metamorphose

        til Gulag lejr

        med folkemordslignende massakre og statstyrani

        som måden at leve


        ii

Så Gud er død

Vi slog Ham ihjel

Og dog eksisterer den Gud vi dræbte alligevel ikke

Gud en-af-tre

        eksisterer ikke

Gud gammel mand med gråt skæg

        eksisterer ikke

Gud fjernt over himlene

        eksisterer ikke

Gud for det eller det folk

        eksisterer ikke

Gud der sendte sin søn

        eksisterer ikke.

Der er ingen gud,

        kun Allah.


        iii

Allah er En

Han er ikke placeret noget sted,

        for hvis Han var

        ville Han være begrænset og således,

        ikke guddommelig.

Hanhar ingen form

        for Han er den uophørlige skaber af alle former.

Han er evigt skabende hele kosmos

        og Han opretholder hvert foton,

        atom, celle

        og kvasistellart objekt

        hvert øjeblik.

        Uden Allah eksisterer de ikke.

Han opretholder alle levende ting

        Kristen, Jøde, Hindu eller Ateist.

        Han er ikke arabernes Herre

        eller jødernes

        eller de kristnes

        men Herre over Verdenerne

        over alle skabninger

        og over alt Væren.

Ingen ting ligner Ham

        intet billede eller ide

Alligevel er Han den Hørende den Seende.

Han har ingen søn

        for Hans søn ville være nødt til at være en gud

        med uendelig magt

        og det er umuligt

        for to almægtige væsener at eksistere,

        de ville begrænse hinanden.

Noget med begænsninger er ikke en gud.

Han er frygtelig magt og styrke

        og mageløs nåde og barmhjertighed

Han er højt hævet over

        at være en af to modsætninger

Han er Allah

Han er Besvareren

Han er den Umådelige

Han er den Universelt nådefulde

Gud er død

Allah er,

Den Levende Der ikke dør.